CA

Estudi informatiu

S'Alqueria Blanca

Estudi informatiu relatiu a la definició de la franja de reserva viària de la variant de s’Alqueria Blanca Sud MFI, clau 16-10.0-EI – juny 2021


Informació relacionada

 • Resolució d'aprovació definitiva - BOIB núm. 82, 22 de juny de 2021

  Visita
 • Estudi informatiu

  Visita
 • Estudi ambiental estratègic

  Visita
 • Document resum

  Visita